nepalfarkaun@gmail.com

८ वर्षे छोरासँग डराउन थालेकी छु, अब नेपाल फर्कन्छु

८ वर्षे छोरासँग डराउन थालेकी छु, अब नेपाल फर्कन्छु

८ वर्षे छोरासँग डराउन थालेकी छु, अब नेपाल फर्कन्छु

Binisha Shrestha, March 2, 2019

संमग्रमा भन्नुपर्दा, म चाहिँ अब मानसिक रुपमा बच्चाहरुलाई नेपालमा उनीहरुको दिनचर्या कस्तो हुनेछ भनेर तयार गर्दैछु।घाँस अर्कोतिर धेरै हरियो छ भन्ने कथ्यलाई मैले घाँस त्यतातिर हरियो हुन्छ जहाँ तिमी पानी बढि हाल्छौ भन्ने तथ्यतिर बढि झुक्न थालेकी छु।(Click in the picture for full story)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *