nepalfarkaun@gmail.com

नेपाल फर्कौं महाअभियान

नेपाल फर्कौं महाअभियान

नेपाल फर्कौं महाअभियान

Updated: Mar 10, 2019

तपाईं कार्यरत देशमा तपाईं एकजना नभए पनि केही फरक पर्दैन तर तपाईं नहुँदा नेपाललाई धेरै ठूलो फरक पर्छ।(Click in the picture to read the full story)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *