nepalfarkaun@gmail.com

छिटो पैसा कमाउ, नेपाल जाउ

छिटो पैसा कमाउ, नेपाल जाउ

छिटो पैसा कमाउ, नेपाल जाउ

Gokul Thokar

नेपाली भएको भए बुढेसकाल धर्मकर्म भन्थे होलान् । जिन्दगीमा जे गर्नु गरियो अब भगवानको लागि भन्थे होलान् । कोरियन न परे कताको धर्मकर्म हुनु ? ‘सकुन्जेल आफै काम गर्छु । नसकेको दिन देखा जाएगा’ युवा जोशमा उनी भन्छन् । (Click in the picture to read the full story)

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/08/19/153466551108118436.html?fbclid=IwAR0E85KYwU5GXLwphm7jRpNQOcBhxkou5mVGHHtD14dwWeET74USUELKv3Q

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *