टिम निर्माण

हामीहरुको यो अभियानमा जोडिन आउनु भएका साथीहरुलाई अभियानको वेबसाइटमा उल्लेख गरेका विभिन्न क्षेत्र अनुसार एकै ठाउँमा राखेर उक्त क्षेत्रमा सामुहिक वा एक्लै लगानी गर्न चाहने साथीहरुको बलियो सञ्जाल निर्माण
गर्नका लागि यहाहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीलाई सम्पर्क गर्न आउनु भएका तथा हामीसंग आबद्ध हुनु भएका साथीहरुलाई जोडी दिनका लागि प्रयास गर्नेछौं ।